Политика за приватност

Унипрома ја почитува и заштитува приватноста на сите корисници на услугата. Со цел да ви обезбеди попрецизни и персонализирани услуги, унипрома ќе ги користи и открива вашите лични информации во согласност со одредбите на оваа политика за приватност. Но, унипрома ќе ги третира овие информации со висок степен на трудоубивост и претпазливост. Освен што не е поинаку предвидено во оваа политика за приватност, унипрома нема да ги открие или обезбеди таквите информации на трети лица без ваше претходно одобрение. Унипрома ќе ја ажурира оваа политика за приватност од време на време. Кога се согласувате со договорот за користење на унипрома услуга, ќе се смета дека сте се согласиле со целата содржина на оваа политика за приватност. Оваа политика на приватност е составен дел од договорот за употреба на унипрома услуга.

1. Обем на примена

а) Кога испраќате поштенска пошта, треба да ги пополните информациите за побарувачката според прозорецот за прашалник;

б) Кога ја посетувате веб-страницата на унипрома, унипрома ќе ги запише вашите информации за прелистување, вклучително и не ограничувајќи се на вашата страница за посета, IP адреса, тип на терминал, регион, датум и време на посета, како и записите на веб-страниците што ви се потребни;

Вие разбирате и се согласувате дека следниве информации не се применуваат на оваа Политика за приватност:

а) Информациите за клучните зборови што ги внесувате при користење на услугата за пребарување обезбедена од веб-страницата на унипрома;

б) Релевантни податоци за информации од истрага собрани од унипрома, вклучително, но не ограничувајќи се на активности за учество, информации за трансакција и детали за проценка;

в) Прекршувања на законот или унипрома правила и активности преземени од унипрома против вас.

2. Употреба на информации

а) Унипрома нема да обезбеди, продава, изнајмува, споделува или тргува со вашите лични информации со која било поврзана трета страна, освен со ваша претходна дозвола, или дека таквата трета страна и унипрома индивидуално или заеднички обезбедуваат услуги за вас, и по завршувањето на таквите услуги, ќе им биде забрането да пристапуваат до сите такви информации, вклучувајќи ги и оние претходно достапни за нив.

б) Унипрома, исто така, не дозволува ниту една трета страна да собира, уредува, продава или слободно ги шири вашите лични информации на кој било начин. Доколку се утврди дека било кој корисник на веб-страница на унипрома е ангажиран во горенаведените активности, унипрома има право веднаш да го раскине договорот за услуга со тој корисник.

в) Со цел да им служи на корисниците, унипрома може да ви обезбеди информации за кои сте заинтересирани користејќи ваши лични информации, вклучително и не ограничувајќи се на испраќање на информации за производи и услуги или споделување информации со унипрома партнери за да можат да ви испраќаат информации за нивните производи и услуги (последното бара ваша претходна согласност).

3. Откривање информации

Унипрома ќе ги открие сите или дел од вашите лични информации во согласност со вашите лични желби или законски одредби во следниве околности:

а) откривање на трето лице со ваша претходна согласност;

б) За да ги обезбедите производите и услугите што ви се потребни, мора да ги споделите вашите лични информации со трета страна;

в) Според соодветните одредби на законот или барањата на административните или судските органи, откријте му на трето лице или на управните или судските органи;

г) Ако ги прекршите релевантните закони и регулативи на Кина или унипрома договор за услуга или релевантни правила, треба да му ги откриете на трета страна;

ѓ) Во трансакција креирана на веб-страницата на унипрома, доколку која било страна во трансакцијата ги исполнила или делумно ги исполнила обврските за трансакција и поднела барање за откривање на информации, унипрома има право да одлучи да му ги обезбеди на корисникот потребните информации, како што е контактот информации на другата страна за да се олесни завршувањето на трансакцијата или решавањето на споровите.

е) Други обелоденувања што унипрома ги смета за соодветни во согласност со законите, регулативите или политиките на веб-страниците.