Фини хемикалии

  • Трговско име
  • Име на производот
  • CAS No.
  • Сопственост
  • Уни-НУЦА

   Нуклеирачки агенс 2166018-74-0 Транспарентно нуклеарно средство за полиолефин Преглед на модели
  • П-терц-бутил бензоева киселина

   П-терц-бутил бензоева киселина 98-73-7 Бел кристален прав, УВБ филтер, растворлив во масло Преглед на модели
  • Метил П-терц-бутил бензоат

   Метил П-терц-бутил бензоат 26537-19-9 Транспарентна безбојна течност, растворлива во масло Преглед на модели
  • 4-терц-бутилтулуен

   4-терц-бутилтулуен 98-51-1 Безбојна течност, растворлива во масло Преглед на модели