Нега за Коса

  • Трговско име
  • Име на производот
  • CAS No.
  • Сопственост
  • ПромаЦаре-ПО

   Пироктон оламин 68890-66-4 Бел кристален прав, растворлив во масло Преглед на модели
  • PromaCare-ZPT50

   Цинк пиритион 13463-41-7 Течност за прицврстување на бела боја, растворлива во масло Преглед на модели
  • PromaCare-CMZ

   Климбазол 38083-17-9 Бел кристал, растворлив во масло Преглед на модели
  • PromaCare-PQ7

   Поликватерниум-7 26590-05-6 Транспарентна безбојна до светло жолта течност, растворлива во вода Преглед на модели