Нашата култура

Нашата визија

Нека хемиски работи.
Нека се промени животот.

Нашата мисија

Доставување на подобро
и позелен свет.

Нашите вредности

Интегритет и посветеност, заедничка работа и споделување на успех;
Правење на вистинската работа, правење на правилно.

Нашето однесување

Put Customers First

Ставете ги клиентите на прво место

Modern medical person

Покажете интегритет

Strive for Excellence

Стремете се кон извонредност

Execute for Results

Изврши за
Резултати

Embrace Change

Извршете соработка
и тимска работа

Innovation

Прегратка за промена
и иновации